Byfesten i Sønderborg

Damefrokost 1. juni 2019 

Billetsalg 27. januar 2018 i ”Broager Sparekasse Skansen” 

  

Hatte-tema: ”Guld til Byfesten” – Byfesten fejrer 50 års jubilæum!