Forretningsudvalget

Byfestens ”bagmænd”

Formændene for de 3 klubber, Alsia, UG og VUH udgør formandskabet. 

Formænd, kasserer og sekretær er valgt på Byfestens generalforsamling.

De øvrige medlemmer er udpeget af de 3 foreninger, og udgør tilsammen forretningsudvalget:

 

Forretningsudvalget:

Senest opdateret 8/3-2018 

NAVN FORENING/FUNKTION E-MAIL TLF. NR.
Kim Skriver
(Øvrige aktiviteter/sponsorer)
Alsia kim-skriver@jubii.dk 28405774
Lone Petersen
(Talsmand,Eldorado,ølvogn,familiedag
Ulkebøl Gymnastik lonetvilling@bbsyd.dk 22733612
Svend Jacobsen
(Økonomi, sponsorer)
Kasserer jakke@hotmail.dk 40171204
Dorte Guldberg
(Ansvar sponsorer)
Sekretær dg@bcsyd.dk 20213850
Anders Kobberø
(Danseteltet)
  kobberanders@gmail.com 21338289
Christiane Bro Simonsen
(PR)
VidarUlkebøl Håndbold cbsi@sonderborg.dk 50948798
Randi Langelund Kock
(Eldorado)
Ulkebøl Gymnastik langelund@hotmail.com 31150715
Alice B. Olesen
(Danseteltet, Web, FB)
VidarUlkebøl Håndbold bank.olesen@stofanet.dk 24610077
Preben Østergaard
(Pladsen)
  agnes-Preben@hotmail.com 40784273